Pomoc dla uczestników zajęć online

Osoby aktualnie realizujące zajęcia mogą liczyć na następującą formę pomocy:

          OPIEKA KONSULTANTA
  • Zapewniamy stałą opiekę merytoryczną i techniczną konsultanta przez cały okres trwania kursów i warsztatów online. W ramach wymiany doświadczeń uruchamiamy chat oraz fora dyskusyjne (tematyczne - merytorycznie związane z realizowanymi modułami, techniczno-problemowe, na których rozwiązujemy bieżące problemy słuchaczy).

  • WIDEOKONULTACJE ONLINE
  • Wychodząc na przeciw potrzebom słuchaczy uruchomiliśmy wideokonsultacje online, które zapewniają transmisje na żywo z pojedynczym słuchaczem oraz pracę w kameralnych grupach 6 osobowych. W tym celu udostępniamy darmowe narzędzie, którego opis instalacji i konfiguracji oraz przykłady zastosowania umieściliśmy na początku każdego warsztatu. Do transmisji wideo słuchacze powinni posiadać kamerę internetową.

  • ZDALNA POMOC (PROWADZĄCY – SŁUCHACZ)
  • Z doświadczenia wiemy, że nie wszyscy słuchacze (szczególnie debiutujący online) potrafią przestawić się na zajęcia internetowe. Dlatego postanowiliśmy otoczyć ich szczególną opieką. Takie osoby mogą liczyć na połączenie konsultanta z komputerem słuchacza i wyjaśnienie najbardziej pilnych problemów, a także zdalne zaprezentowanie sposobów ich rozwiązania. Istnieje również możliwość zdalnego przesyłania plików. W skrajnych przypadkach – na wyraźne życzenie słuchacza – konsultant może przejąć kontrolę nad komputerem uczestnika zajęć w celu zdiagnozowania nie działających narzędzi potrzebnych do realizowania warsztatów pomoc online
    Zdalną pomoc można zaliczyć do indywidualnego toku nauczania, w którym udział bierze nauczyciel i jeden słuchacz. Oferujemy ją tylko na wyraźną prośbę uczestników zajęć. Do połączeń zdalnych dostarczamy darmowy program, którego opis instalacji i konfiguracji oraz przykłady zastosowania umieściliśmy na początku każdego warsztatu.

  • Udzielamy pomocy tylko zarejestrowanym uczestnikom, którzy są w trakcie realizacji kursów i warsztatów online.