warsztaty i kursy online
Wykresy, Statystyki, Refleksje online

| WYKRESY | STATYSTYKI | REFLEKSJE | KALENDARIUM |

Siedem lat prowadzimy zajęcia online:-)
Wszystko zaczęło się w 2003 r. Swoją przygodę zaczęliśmy od zorganizowania konferencji skierowanej do przedstawicieli samorządów i dyrektorów szkół województwa kujawsko-pomorskiego. Nieco później przeszkoliliśmy nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych w ramach Wewnętrznego Doskonalenia Zawodowego. Tym samym chcieliśmy zachęcić grupę 21 osób do podobnych inicjatyw. W tym czasie powstały pierwsze programy i dedykowana platforma na potrzeby zdalnego nauczania. Równolegle organizowaliśmy konferencje i pilnie uczyliśmy się od innych, bardziej doświadczonych e-nauczycieli. Dzieliliśmy się swoimi pierwszymi refleksjami na łamach miesięcznika "Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole". Każdego roku proponowaliśmy nowe programy i realizowaliśmy warsztaty. Liczba zainteresowanych osób rosła. Po drodze testowaliśmy różne platformy. Ostatecznie wybraliśmy narzędzie Open Source i do dziś pracujemy z Moodle. Platformę wykorzystujemy również do przeprowadzania eliminacji w ramach Ogólnopolskiego konkursu „Ratujemy życie” dla uczniów szkół podstawowych. W roku szkolnym 2008/2009 na wszystkie prowadzone przez nas formy online zarejestrowało się 314 osób, a w 2009/2010518.

liczba osób zarejestrowanych online liczba utworzonych grup na kursach i warsztatach online

Jesteśmy przekonani, że jest to podyktowane dojrzałością Internautów nauczycieli oraz ich dużymi umiejętnościami. Sądzimy, że wielu nauczycieli przekonało się do nowego sposobu edukacji, o czym najlepiej świadczą OPINIE ABSOLWENTÓW o prowadzonych przez nas warsztatach.

Nasi absolwenci pochodzą z 13 województw:

słuchacze online w województwach

Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy na formy doskonalenia w kolejnych latach.


KALENDARIUM

osiągnięcia online

 • W roku szkolnym 2009/2010 zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy 400 godziny warsztatów online!!!:-) W tym uruchomiliśmy nową formę Tworzenie interaktywnych materiałów dydaktycznych.

osiągnięcia online
 • Przeprowadziliśmy online IV OGÓLNOPOLSKI IX MIEJSKI KONKURS "RATUJEMY ŻYCIE" DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. W konkursie brało udział 297 uczniów z całej Polski.

wyniki online
 • zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy 282 godziny kursów online!!!:-) W tym uruchomiliśmy nową formę Doskonalenie i modyfikowanie stron WWW.

sukcesy online
 • przeprowadziliśmy III OGÓLNOPOLSKI VIII MIEJSKI KONKURS "RATUJEMY ŻYCIE" DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. W konkursie brało udział ok. 213 uczniów z całej Polski.

kalendarium online
 • W roku szkolnym 2007/2008 zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy 286 godzin warsztatów online!!!:-).

osiągnięcia online
 • Przeprowadziliśmy zajęcia blended learning w ramach SEGMENTU III Kompetencje informatyczne nauczyciela, przedmiotu Technologie informacyjne w warsztacie pracy nauczyciela ( Moduł III.1)

osiągnięcia online
 • Poprzez platformę online przeprowadziliśmy II OGÓLNOPOLSKI VII MIEJSKI KONKURS "RATUJEMY ŻYCIE" DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. W konkursie brało udział 210 uczestników z całej Polski

osiągnięcia online
 • Pomyślnie zakończyliśmy Studia Podyplomowe Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia były koordynowane i prowadzone przez Uniwersytet Warszawski.

sukcesy online
 • Uczestniczyliśmy w VII konferencji Uniwersytetu Wirtualnego pod tytułem: E-nauczanie jako innowacja edukacyjna, społeczna i technologiczna. Konferencja wzbogaciła naszą wiedzę o:
  • socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy kształcenia na odległość
  • metodykę e-nauczania, kryteria oceny efektów nauczania przez Internet
  • przykłady wykorzystania technologii informacyjnej, multimediów i Internetu w edukacji zdalnej
  • nowe trendy w e-edukacji w Europie i na świecie
  • e-nauczanie w kształceniu ustawicznym.

wyniki online
 • Uczestniczyliśmy w szkoleniu zorganizowanym przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie: E-learning w wyrównywaniu szans edukacyjnych

kalendarium online
 • opracowaliśmy 3 nowe programy i materiały dydaktyczne do warsztatów online: Tworzenie i edycja cyfrowych filmów, Doskonalenie stron WWW, Tworzenie animacji - Flash dla początkujących

osiągnięcia online
 • Przeprowadziliśmy pięć warsztatów online (w tym dwa nowe): Fotografia cyfrowa - edycja i poprawianie jakości zdjęć, Praktyczne projekty w CorelDRAW, Microsoft FrontPage - tworzenie stron WWW, Sprawdzanie i ocenianie uczniów w praktyce szkolnej (w sumie 160 godzin zajęć)

sukcesy online
 • Zorganizowaliśmy konferencję Platformy e-learningowe w szkołach - perspektywy i możliwości skierowaną do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego (zob. fotoinfo). Program konferencji:
  • Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego /Jan Szopiński - Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego/
  • Miejsce e-learningu w strategii rozwoju edukacji /Teresa Kordas - p.o. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty/
  • Wprowadzenie do e-learningu /Adam Chmielewski - UMCS, Lublin/
  • Metodyka e-learningu /Tomasz Chudak - UMCS, Oxigo, Lublin/
  • Platformy e-learningowe, czyli jak to działa /Waldemar Bałdowski, Mariusz Aleksiewicz - MAWAX, Bydgoszcz/
  • Nasza e-klasa, czyli platforma Moodle w kształceniu uzdolnionych informatycznie uczniów (Wanda Jochemczyk - WSiP, Warszawa)
  • Współpraca europejska w zakresie kształcenia na odległość (Piotr Straszewski - KP CEN, Bydgoszcz)
  • E-learning w KP CEN - nasze doświadczenia (Jan Szczepańczyk, Robert Preus - KP CEN, Bydgoszcz)

wyniki online
 • Opracowaliśmy 4 nowe programy e-learningowe (Fotografia cyfrowa - edycja i poprawianie jakości zdjęć, Tworzenie prezentacji multimedialnych, Jak skutecznie zabezpieczyć się przed utratą danych w Microsoft Windows XP Professional, Praktyczne projekty w CorelDRAW, cz. I)

kalendarium online
 • Przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy 180 godzin warsztatów online: Microsoft FrontPage - tworzenie stron WWW, Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów w praktyce szkolnej

osiągnięcia online
 • Przeprowadziliśmy zajęcia online w ramach Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli w KP CEN (uczestniczy w nich 21 nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych - 40 godzin zajęć)

sukcesy online
 • Uczestniczyliśmy w szkoleniu zorganizowanym przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne i e-learning w placówkach doskonalenia nauczycieli

wyniki online
 • Opublikowaliśmy artykuł Kursy internetowe w KP CEN, w którym przedstawiliśmy procedurę zapisywania się na kursy i korzystania z platformy edukacyjnej udostępnianej przez nasz ośrodek w Bydgoszczy ("Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole", nr 10/2004)

osiągnięcia online
 • Opublikowaliśmy artykuł Edukacja online - próba rozpoznania, na łamach którego m.in. zaprezentowano wady i zalety kształcenia na odległość oraz przedstawiono zadania, jakie czekają na e-nauczyciela. ("Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole", nr 5/2003)

sukcesy online
 • Zorganizowaliśmy konferencję Edukacja online skierowaną do przedstawicieli samorządów i dyrektorów szkół województwa kujawsko-pomorskiego. Program konferencji:
  • Eukacja online w Unii Europejskiej (Mariola Frymus - KP CEN, Bydgoszcz)
  • Prezentacja platformy edukacyjnej (Robert Preus - KP CEN, Bydgoszcz)
  • Pokaz edukacji online w oparciu o patformę szkoleniową KP CEN (Rober Preus, Ryszard Szczerban - KP CEN, Bydgoszcz)